Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

  1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

  2. Na domovskej obrazovke prejdite na položky:

    Kopírovanie > Mierka >  uveďte hodnotu mierky

    Poznámka:  Ak sa zmení veľkosť pôvodného dokumentu alebo výstupu po nastavení mierky, zmení sa hodnota mierky na Automatické.

  3. Skopírujte dokument.

Pomohol vám tento článok?
Top