Skip to Content Information Center
Lexmark MX725

Lexmark MX725

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

 • Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS certifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
 • Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.

  Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi‑Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta

 2. Pratite uputstva na ekranu.

  Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi‑Fi mreže > Pokreni PIN metod

 2. Kopirajte osmocifreni WPS PIN.

 3. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 4. Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.

 5. Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top