Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

  1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

  2. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie > Oddeľovacie hárky.

  3. Upravte nastavenia.

  4. Odošlite úlohu kopírovania.

Pomohol vám tento článok?
Top