Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená k samostatnej faxovej linke

  1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

  2. Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

  • Tlačiareň môžete nastaviť na automatické (Automatická odpoveď zap.) alebo manuálne (Automatická odpoveď vyp.) prijímanie faxov.
  • Ak chcete prijímať faxy automaticky, nastavte reakciu tlačiarne na konkrétny počet zvonení.

Nastavenie 2: Tlačiareň zdieľa linku s telefónnym záznamníkom

Poznámka:  Ak máte predplatenú službu osobitného zvonenia, tlačiareň sa musí nastaviť na správne zvonenie. Inak tlačiareň nebude prijímať faxy, aj keby bola nastavená na automatické prijímanie faxov.

Pripojené k rozličným telefónnym zásuvkám

  1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

  2. Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

  • Ak na telefónnej linke máte len jedno telefónne číslo, nastavte tlačiareň na automatické prijímanie faxov.
  • Tlačiareň nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefónnom záznamníku. Ak napríklad telefónny záznamník zdvihne hovor po štyroch zvoneniach, pre nastavenie tlačiarne Počet zvonení pred odpoveďou zadajte hodnotu šesť.
Pomohol vám tento článok?
Top