Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Identifikácia miest zaseknutia

Poznámky:

  • Keď je zapnutý Asistent zaseknutia, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne vyjdú prázdne strany alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
  • Keď je funkcia Obnova po zaseknutí zapnutá alebo nastavená na možnosť Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.
Miesta zaseknutia

1

Dvierka C

2

Zásobníky

3

Viacúčelový podávač

4

Dvierka A

5

Štandardná priehradka

6

Automatický podávač dokumentov

Pomohol vám tento článok?
Top