Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Výmena horúceho valca fixačnej jednotky

 1. Odstráňte kryt štandardnej priehradky.

 2. Otvorte dvierka C.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

 3. Odomknite horúci valec fixačnej jednotky.

 4. Vyberte použitý horúci valec fixačnej jednotky.

 5. Vybaľte nový horúci valec fixačnej jednotky.

 6. Vložte nový horúci valec fixačnej jednotky tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

 7. Zamknite horúci valec fixačnej jednotky.

 8. Zatvorte dvierka.

 9. Namontujte kryt štandardnej priehradky.

Pomohol vám tento článok?
Top