Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Výmena obmedzovača točivého momentu automatického podávača dokumentov

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Otvorte dvierka D.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

 3. Odstráňte kryt oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov.

 4. Odstráňte oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

 5. Odstráňte použitý obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov

 6. Vybaľte nový obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

 7. Vložte nový obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov

 8. Vložte nový oddeľovací valec automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

 9. Vložte kryt oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

 10. Zatvorte dvierka.

 11. Zapnite tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top