Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Exportera eller importera en konfigurationsfil

Du kan exportera skrivarens konfigureringsinställningar till en textfil och sedan importera filen och använda inställningarna på andra skrivare.

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Från den inbäddade webbservern klickar du på Exportera konfiguration eller Importera konfiguration.

 3. Följ anvisningarna på skärmen.

 4. Om skrivaren stöder program gör du följande:

  1. Klicka på Appar > välj programmet > Konfigurera.

  2. Klicka på Exportera eller Importera.

Var denna artikel användbar?
Top