Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Konfigurowanie ustawień trybu oszczędzania energii

  tryb czuwania

 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie energią > Limity czasu > Tryb czuwania.

 2. Określ czas bezczynności, po upływie którego drukarka przejdzie w Tryb czuwania.

  trybu hibernacji

 1. Na ekranie głównym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie energią > Limity czasu > Limit czasu hibernacji.

 2. Wybierz czas bezczynności, po upływie którego drukarka przejdzie w Tryb czuwania.

 3. Uwagi:

  • Aby funkcja Limit czasu do przejścia w stan hibernacji działała, wybierz dla opcji Limit czasu hibernacji przy połączeniu ustawienie Hibernuj.
  • Gdy drukarka działa w trybie Hibernacja, wbudowany serwer WWW jest wyłączony.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top