Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Конфигуриране на настройките за режим на пестене на енергия

  Режим на заспиване

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Timeouts (Времена на изчакване) > Sleep Mode (Режим на заспиване).

 2. Определете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в Sleep Mode (Режим на заспиване).

  Режим на хибернация

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Timeouts (Времена на изчакване) > Hibernate Timeout (Време на изчакване за активиране на режим на хибернация).

 2. Изберете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим Hibernate (Хибернация).

 3. Забележки:

  • За да работи Hibernate Timeout (Време на изчакване за активиране на режим на хибернация), настройте Hibernate Timeout on Connection (Време на изчакване за хибернация при връзка) на Hibernate (Хибернация).
  • Embedded Web Server е дезактивиран, когато принтерът е в режим Hibernate (Хибернация).
Полезна ли ви беше тази статия?
Top