Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Рециклиране на продукти на Lexmark

    За да върнете продукти на Lexmark за рециклиране:

  1. Отидете на www.lexmark.com/recycle.

  2. Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Забележка:  Консумативите и хардуерът на принтера, които не са включени в списъка на програмата на Lexmark за събиране и рециклиране, могат да се рециклират чрез местния център за рециклиране.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top