Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Ändra skrivarens portinställningar efter installation av en intern ISP (Internal Solutions Port)

Anmärkningar:

 • Om skrivaren har en statisk IP-adress ska du inte ändra konfigurationen.
 • Om datorerna är konfigurerade för att använda nätverksnamnet istället för en IP-adress ska du inte ändra konfigurationen.
 • Om du lägger till en trådlös ISP (Internal Solutions Port) för en skrivare som tidigare var konfigurerad för Ethernet-anslutning kopplar du ifrån skrivaren från Ethernet-nätverket.

  För Windows-användare

 1. Öppna mappen Skrivare.

 2. Öppna skrivaregenskaperna på snabbmenyn till skrivaren med ny ISP.

 3. Konfigurera porten i listan.

 4. Uppdatera IP-adressen.

 5. Verkställ ändringarna.

  För Macintosh-användare

 1. I Systeminställningar i Apple-menyn går du till listan med skrivare och väljer + > IP.

 2. Ange IP-adressen i adressfältet.

 3. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top