Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Undvika pappersstopp

Fylla på papper på rätt sätt

 • Se till att pappret ligger plant i facket.
 • Korrekt papperspåfyllningFelaktig papperspåfyllning
 • Fyll inte på eller ta bort ett fack när skrivaren skriver ut.
 • Lägg inte i för mycket papper. Se till att buntens höjd är under märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning.
 • Skjut inte in papper i facket. Fyll på papper enligt bilden.
 • Se till att pappersstöden är rätt placerade och att de inte trycker hårt mot papperet eller kuverten.
 • Skjut in facket ordentligt i skrivaren efter att du har fyllt på papper.

Använd rekommenderat papper

 • Använd rekommenderat papper och specialmaterial.
 • Lägg inte i papper som är skrynkliga, vikta, fuktiga eller böjda.
 • Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.
 • Använd inte papper som har beskurits eller klippts för hand.
 • Blanda inte olika papper av olika storlek, vikt eller typ i samma fack.
 • Kontrollera att inställningen för pappersstorlek och papperstyp har ställts in korrekt på datorn eller på skrivarens kontrollpanel.
 • Förvara pappret enligt tillverkarens rekommendationer.
Var denna artikel användbar?
Top