Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Skriva ut från flashenhet

 1. Sätt i flashenheten.

  Anmärkningar:

  • Om du sätter i flashenheten när ett felmeddelande visas ignorerar skrivaren flashenheten.
  • Om du sätter i flashenheten när skrivaren är upptagen med andra utskriftsjobb visas meddelandet Upptagen på skärmen.
 2. På skärmen trycker du på dokumentet du vill skriva ut.

  Konfigurera de övriga utskriftsinställningarna om det behövs.

 3. Skicka utskriftsjobbet.

  För att skriva ut ett annat dokument, tryck på USB-enhet.

  Varning – risk för skador:  Vidrör inte flashenheten eller skrivaren i de områden som visas när utskrift, läsning eller skrivning från flashenheten pågår. Om du gör det kan du förlora data, alternativt så kan det medföra att skrivaren inte fungerar på rätt sätt.

Var denna artikel användbar?
Top