Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

  För Windows-användare

 1. Med dokumentet öppet går du till Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj en skrivare och klicka sedan på Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Installation.

 3. Klicka på Skriv ut och lagra.

 4. Välj Använd skriv ut och lagra och tilldela sedan ett användarnamn.

 5. Välj typen av utskriftsjobb (Konfidentiellt, Reservera, Upprepa eller Bekräfta).

  Om du väljer Konfidentiellbehöver du skydda utskriftsjobbet med en PIN-kod.

 6. Klicka på OK eller Skriv ut.

 7. Släpp utskriftsjobbet på skrivarens huvudmeny.

  • För konfidentiella utskriftsjobb trycker du på Stoppade jobb >  välj ditt användarnamn > Konfidentiellt >  ange PIN-koden >  välj utskriftsjobbet >  konfigurera inställningarna > Skriv ut.
  • För andra utskriftsjobb trycker du på Stoppade jobb >  välj ditt användarnamn >  välj utskriftsjobbet >  konfigurera inställningarna > Skriv ut.

  För Macintosh-användare

  Använda AirPrint

 1. Med ett dokument öppet väljer du File (Arkiv) > Print (Skriv ut).

 2. Välj en skrivare. Välj sedan Skriva ut med PIN-kod i listrutan efter menyn Riktning.

 3. Aktivera Skriva ut med PIN-kod och ange sedan en fyrsiffrig PIN-kod.

 4. Klicka på Skriv ut.

 5. Släpp utskriftsjobbet på skrivarens huvudmeny. Tryck på Stoppade jobb >  välj ditt datornamn > Konfidentiellt >  ange PIN-koden >  välj utskriftsjobbet > Skriv ut.

  Använda skrivardrivrutinenen

 1. Med ett dokument öppet väljer du File (Arkiv) > Print (Skriv ut).

 2. Välj en skrivare. Välj sedan Skriv ut och pausa i listrutan efter menyn Riktning.

 3. Välj Konfidentiell utskrift och ange en fyrsiffrig PIN-kod.

 4. Klicka på Skriv ut.

 5. Släpp utskriftsjobbet på skrivarens huvudmeny. Tryck på Stoppade jobb >  välj datornamnet > Konfidentiell > välj utskriftsjobbet >  ange PIN-koden > Skriv ut.

Var denna artikel användbar?
Top