Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Skanowanie do komputera

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

 • Oprogramowanie sprzętowe drukarki zostało zaktualizowane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
 • Komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci.

  Użytkownicy systemu Windows

  Korzystający z narzędzia Lexmark ScanBack

 1. Uruchom narzędzie Lexmark ScanBack na komputerze, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:  Aby pobrać narzędzie, odwiedź stronę www.lexmark.com/downloads.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia, a następnie dodaj adres IP drukarki.

  Uwaga:  Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

 3. Kliknij opcję Zamknij > Dalej.

 4. Wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz format pliku i rozdzielczość skanowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Wpisz unikalną nazwę profilu skanowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać zeskanowany dokument, podaj nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:  aby ponownie użyć profilu skanowania, włącz opcję Utwórz skrót, a następnie utwórz unikatową nazwę skrótu.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

 9. Załaduj oryginalny dokument do podajnika automatycznego lub umieść go na szybie skanera.

 10. Na ekranie głównym drukarki dotknij opcji Profile skanowania, a następnie wybierz profil skanowania.

  Uwaga:  Upewnij się, że włączono Profile skanowania. Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urządzenie > Widoczne ikony na ekranie głównym > Profile skanowania > Wyświetlacz.

  Skanowanie za pomocą funkcji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

  Uwaga:  upewnij się, że drukarka jest dodana do komputera. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie drukarek do komputera.

 1. Załaduj oryginalny dokument do podajnika automatycznego lub umieść go na szybie skanera.

 2. Uruchom narzędzie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows na komputerze.

 3. Z menu Źródło wybierz źródło skanera.

 4. W razie potrzeby zmień ustawienia skanowania.

 5. Zeskanuj dokument.

  Użytkownicy komputerów Macintosh

  Uwaga:  upewnij się, że drukarka jest dodana do komputera. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie drukarek do komputera.

 1. Załaduj oryginalny dokument do podajnika automatycznego lub umieść go na szybie skanera.

 2. Na komputerze wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Otwórz aplikację Image Capture.
  • Otwórz Drukarki i skanery, a następnie wybierz drukarkę. Kliknij opcję Skanuj > Otwórz skaner.
 3. Na ekranie skanera wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz miejsca, w którym chcesz zapisać zeskanowany dokument.
  • Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.
  • Aby skanować z automatycznego podajnika dokumentów, wybierz opcję Podajnik dokumentów z Menu skanowania lub włącz opcję Użyj podajnika dokumentów.
  • Jeśli to konieczne, skonfiguruj ustawienia skanowania.
 4. Kliknij pozycję Scan (Skanuj).

Czy ten artykuł był pomocny?
Top