Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Priključitev kablov

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Opozorilo – možnost poškodb:  Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.

Vrata tiskalnikaFunkcija

1

Vtičnica za napajalni kabel

Tiskalnik priključite na ustrezno ozemljeno električno vtičnico.

2

Vrata USB na tiskalniku

Tiskalnik priključite na računalnik.

3

Ethernetna vrata

Tiskalnik priključite v omrežje.

4

Vrata USB

Priključite tipkovnico ali drugo združljivo možnost.

5

Vrata EXT

Opomba:  Na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Priključite dodatne naprave (telefon ali odzivnik) na tiskalnik in telefonsko linijo. Ta vrata uporabite, če nimate ločene telefonske linije za faks in je v vaši državi oziroma na vašem območju na voljo tovrstna povezava.

6

vrata LINE

Opomba:  Na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Tiskalnik priključite na delujočo telefonsko linijo prek standardne stenske vtičnice (RJ-11), filtra DSL, vmesnika VoIP ali drugega vmesnika, s katerim lahko uporabite telefonsko linijo za pošiljanje in prejemanje faksov.

Je bil ta članek koristen?
Top