Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Конфигуриране на серийно отпечатване (само за Windows)

 1. Задайте параметрите в принтера.

  1. От контролния панел отидете до менюто за настройки на порта.

  2. Намерете менюто за настройки на серийния порт, след което коригирайте настройките, ако е необходимо.

  3. Приложете промените.

 2. От Вашия компютър отворете папката с принтери и изберете Вашия принтер.

 3. Отворете свойствата на принтера и изберете COM порта от списъка.

 4. Задайте параметрите на COM порта в диспечера на устройства.

 5. Забележки:

  • Серийното отпечатване намалява скоростта на печат.
  • Уверете се, че серийният кабел е свързан към серийния порт на Вашия принтер.
Полезна ли ви беше тази статия?
Top