Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Иконата на бърза команда не се показва

Опитайте едно или няколко от следните неща:

Уверете се, че местоназначенията, използвани в бързата команда, все още съществуват
Уверете се, че местоназначенията са конфигурирани правилно
  1. От началния екран докоснете Scan Center (Център за сканиране).

    Забележка:  Иконата и името може да са променени. За повече информация се свържете с Вашия администратор.

  2. Изберете местоназначение и след това проверете настройките му.

Използвайте номера на бързата команда

На началния екран можете да изведете ограничен брой бързи команди за приложения.

За да използвате номера на бързата команда, въведете #, следвано от номера на бързата команда. За да получите Вашия номер на бърза команда, свържете се с Вашия администратор.

Свържете се с Вашия администратор

Вашият администратор може да настрои иконата да се показва на началния екран.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top