Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Лошо качество на печат на факса

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

    Уверете се, че няма дефекти по качеството на печат.

  1. От контролния панел докоснете Settings (Настройки) > Troubleshooting (Откриване и отстраняване на неизправности) > Print Quality Test Pages (Тестови страници за качество на печат).

  2. Коригирайте всеки дефект по качеството на печат. За повече информация вижте Качеството на печат е лошо.

Задоволително ли е качеството на отпечатване на факса?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

    Намалете скоростта на предаване на входящ факс.

  1. От контролния панел докоснете Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) >  Fax Receive Settings (Настройки за получаване на факс) > Admin Controls (Контроли за администратор).

  2. В менюто Max Speed (Максимална скорост) изберете по-бавна скорост на предаване.

Задоволително ли е качеството на отпечатване на факса?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top