Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Не се показва ID на повикващ

Забележка:  Тези инструкции се отнасят само за принтери, които поддържат аналогов факс. За повече информация вижте Настройване на принтера за факс.

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

Разрешете ИД на повикващия.

От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) > Fax Receive Settings (Настройки за получаване на факс) > Admin Controls (Контроли за администратор) > Enable Caller ID (Разрешаване на ИД на повикващия).

Появява ли се ID на повикващ?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top