Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Не могат да се изпращат или получават факсове чрез използване на аналогов факс

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея.

Можете ли да изпратите или получите факс?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Уверете се, че кабелните връзки за следното оборудване са стабилни:

 • Телефон
 • Слушалки с микрофон
 • Телефонен секретар

Можете ли да изпратите или получите факс?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Проверете за сигнал „свободно“.

 • Обадете се на факс номера, за да се уверите, че работи правилно.
 • Ако използвате функцията „On Hook Dial“, усилете нивото на звука, за да проверите дали чувате сигнал „свободно“.

Можете ли да чуете сигнал "свободно"?

Отидете на стъпка 5.

Отидете на стъпка 4.

Стъпка 4

Проверете стенната розетка на телефона.

 1. Свържете аналоговия телефон директно към стенната розетка.

 2. Слушайте за сигнал „свободно“.

 3. Ако не чувате сигнал "свободно", тогава използвайте друг телефонен кабел.

 4. Ако все още не чувате сигнал "свободно", свържете аналоговия телефон към друга стенна розетка.

 5. Ако чуете сигнал „свободно“, принтерът е свързан правилно.

Можете ли да изпратите или получите факс?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 5.

Стъпка 5

Проверете дали принтерът е свързан към аналогова телефонна услуга или към правилния цифров конектор.

 • Ако използвате телефонна услуга с комплексни услуги за дигитална мрежа (Integrated Services for Digital Network, ISDN), свържете към аналогов телефонен порт на ISDN клемен адаптер. За повече информация се обърнете към Вашия ISDN доставчик.
 • Ако използвате DSL (цифрова абонатна линия), се свържете към DSL филтър или рутер, който поддържа аналогова употреба. За повече информация се обърнете към вашия DSL доставчик.
 • Ако използвате телефонна услуга с частна телефонна централа (РВХ), се уверете, че се свързвате към аналогова връзка в PBX. Ако не съществува такава, обмислете инсталирането на аналогова телефонна линия за факс машината.

Можете ли да изпратите или получите факс?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 6.

Стъпка 6

  Временно изключете другото оборудване и дезактивирайте другите телефонни услуги.

 1. Разкачете другото оборудване (като телефонни секретари, компютри, модеми или сплитери на телефонни линии) между принтера и телефонната линия.

 2. Дезактивирайте изчакване на обаждането и гласова поща. За повече информация се обърнете към вашата телефонна компания.

Можете ли да изпратите или получите факс?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 7.

Стъпка 7

Сканирайте оригиналния документ страница по страница.

 1. Наберете номера на факса.

 2. Сканирайте документа.

Можете ли да изпратите или получите факс?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top