Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Скенерът не реагира

ДействиеДаНе

Стъпка 1

  1. Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан към принтера и електрическия контакт.

    ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

  2. Копиране или сканиране на документ.

Реагира ли скенерът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

  1. Проверете дали принтерът е включен.

  2. Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея.

  3. Копиране или сканиране на документ.

Реагира ли скенерът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

  1. Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това го включете отново.

  2. Копиране или сканиране на документ.

Реагира ли скенерът?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top