Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Отпечатването с колиране не работи

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Print (Отпечатване) > Layout (Оформление) > Collate (Колиране)

  2. Докоснете On [1,2,1,2,1,2] (Вкл. [1,2,1,2,1,2]).

  3. Отпечатайте документа.

Документът правилно ли е колиран?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

  1. От документа, който искате да отпечатате, отворете диалоговия прозорец за отпечатване и след това изберете Collate (Колиране).

  2. Отпечатайте документа.

Документът правилно ли е колиран?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

  1. Намалете броя на страниците за отпечатване.

  2. Отпечатайте документа.

Правилно ли са колирани страниците?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top