Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Instalacja portu ISP (Internal Solutions Port)

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

 1. Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.

 2. Używając płaskiego śrubokręta, otwórz osłonę płyty kontrolera.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty sterowania są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elementów płyty kontrolera lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

 3. Rozpakuj zestaw portu ISP.

  1

  ISP

  2

  Uchwyt montażowy

  3

  Śruby skrzydełkowe

 4. Jeżeli to konieczne, wyjmij dysk twardy drukarki.

 5. Włóż uchwyt w miejsce na płycie, aż zaskoczy na swoje miejsce.

 6. Umieść port ISP w uchwycie.

 7. Jeżeli to konieczne, podłącz dysk twardy do portu ISP.

  1. Wyjmij uchwyt dysku twardego.

  2. Podłącz dysk twardy do portu ISP.

   Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie należy dotykać ani naciskać środkowej części dysku twardego.

 8. Zamknij pokrywę dostępu.

 9. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top