Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Поръчка на комплект за поддръжка

За да идентифицирате поддържания тип на фюзера, отворете врата A, а след това отстранете касетата с тонер и модула за изображения. Двуцифреният код за типа на модула на фюзера можете да намерите върху предната страна на фюзера, например 00 или 01.

Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Забележки:

  • Употребата на определени типове хартия може да изисква по-честа смяна на комплекта за поддръжка.
  • Модулът на разделителя, фюзера, модулът на поемащата ролка и ролката на прехвърлящото устройство са включени в комплекта за поддръжка и могат да се поръчват отделно и заменят, ако е необходимо.
  • За повече информация относно смяна на комплекта за поддръжка вижте документацията, доставена с комплекта.
Комплект за поддръжка на фюзера от програмата за връщане
Тип на комплекта за поддръжка на модула на фюзераНомер на част

Тип 00

41X2233

Тип 01

41X2234

Тип 02

41X2235

Тип 03

41X2236

Тип 04

41X2237

Тип 11

41X2242

Тип 13

41X2243

Тип 32

41X2250

Тип 33

41X2251

Тип 35

41X2252

Тип 36

41X2253

Обикновени комплекти за поддръжка на фюзера
Тип на комплекта за поддръжка на модула на фюзераНомер на част

Тип 05

41X2238

Тип 06

41X2239

Тип 07

41X2240

Тип 08

41X2241

Тип 17

41X2244

Тип 19

41X2245

Комплект за поддръжка на ролки
ЕлементНомер на част

Комплект за поддръжка на ролки за машината на принтера

41X2352

Комплект за поддръжка на автоматичното подаващо устройство
ЕлементНомер на част

Комплект за поддръжка на АПУ

41X2351

Полезна ли ви беше тази статия?
Top