Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הזמנת מחסנית טונר

הערות:

  • הערכת תפוקת המחסנית מבוססת על תקן ISO / IEC 19752.
  • כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה בפועל.
מחסניות טונר במסגרת תוכנית החזרה
פריטארצות הברית וקנדההאזור הכלכלי האירופימזרח אסיהאמריקה הלטיניתשאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקהאוסטרליה וניו-זילנדכל העולם

1 זמין רק עבור מדפסות המנוהלות על-פי חוזה. לקבלת מידע נוסף פנה אל נציג Lexmark באזורך או למנהל המערכת.

מחסנית טונר של תוכנית ההחזרה

58D1000

58D2000

58D3000

58D4000

58D5000

58D6000

58D000G

מחסנית טונר במסגרת תוכנית ההחזרה - תפוקה גבוהה

58D1H00

58D2H00

58D3H00

58D4H00

58D5H00

58D6H00

58D0H0G

מחסנית טונר במסגרת תוכנית ההחזרה עבור ארגונים - תפוקה גבוהה1

58D1H0E

58D2H0E

58D3H0E

58D4H0E

58D5H0E

58D6H0E

לא רלוונטי

מחסניות טונר במסגרת תוכנית ההחזרה - תפוקה גבוהה מאוד

58D1X00

58D2X00

58D3X00

58D4X00

58D5X00

58D6X00

58D0X0G

מחסנית טונר במסגרת תוכנית ההחזרה עבור ארגונים - תפוקה גבוהה מאוד1

58D1X0E

58D2X0E

58D3X0E

58D4X0E

58D5X0E

58D6X0E

לא רלוונטי

מחסנית טונר עם תפוקה גבוהה במיוחד במסגרת תוכנית החזרה

58D1U00

58D2U00

58D3U00

58D4U00

58D5U00

58D6U00

58D0U0G

מחסנית טונר במסגרת תוכנית ההחזרה עבור ארגונים - תפוקה גבוהה במיוחד1

58D1U0E

58D2U0E

58D3U0E

58D4U0E

58D5U0E

58D6U0E

לא רלוונטי

Lexmark דגמים XM7355 ו-XM7370 - מחסניות טונר עם תוכנית החזרה
פריטארצות הברית, קנדה, אוסטרליה וניו-זילנדאירופה, המזרח התיכון ואפריקהמזרח אסיהאמריקה הלטינית

1 נתמך רק במדפסת Lexmark מדגם XM7355.

2 נתמך רק במדפסת Lexmark מדגם XM7370.

מחסנית טונר של תוכנית ההחזרה

25B3086‏1

25B3090‏2

25B3101‏1

25B3107‏2

25B3121‏1

25B3122‏2

25B3128‏1

25B3129‏2

מחסניות טונר רגילות
פריטכל העולם

מחסנית טונר לתפוקה גבוהה במיוחד

58D0UA0

האם מאמר זה הועיל לך?
Top