Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Rengöra pekskärmen

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du rengör skrivarens utsida ska du dra ut nätsladden ur eluttaget och koppla bort alla sladdar från skrivaren innan du fortsätter.

 1. Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.

 2. Använd en fuktad, mjuk, luddfri trasa till att torka av pekskärmen.

  Anmärkningar:

  • Använd inte vanliga rengöringsmedel, eftersom de kan skada pekskärmen.
  • Se till att pekskärmen är torr efter rengöring.
 3. Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

Var denna artikel användbar?
Top