Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Инсталиране на пощенската кутия с 4 тави

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:  Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Разопаковайте пощенската кутия.

 4. Извадете горния капак на принтера.

 5. Монтирайте пощенската кутия към принтера, след което я натиснете надолу, за да се уверите, че е добре закрепена към принтера.

 6. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

 7. Включете принтера.

  Добавете пощенската кутия в печатния драйвер на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте Добавяне на налични опции в драйвера за принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top