Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Zaseknutí papíru ve dvířkách A

 1. Otevřete dvířka A.

  Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

 2. Vyjměte tonerovou kazetu.

 3. Vyjměte zobrazovací jednotku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

 4. Vytáhněte jednotku pro oboustranný tisk.

 5. Vyjměte uvíznutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 6. Vložte duplexor.

 7. Vložte obrazovou jednotku.

 8. Vložte tonerovou kazetu.

 9. Zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top