Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Сканиране към компютър

Преди да започнете, се уверете, че:

 • Фърмуерът на принтера е актуализиран. За повече информация вижте Актуализиране на фърмуера.
 • Компютърът и принтерът са свързани към една и съща мрежа.

  За потребители на Windows

  Използване на помощна програма Lexmark ScanBack

 1. От компютъра стартирайте помощната програма Lexmark ScanBack, след което кликнете върху Next (Напред).

  Забележка:  За да изтеглите помощната програма, отидете на www.lexmark.com/downloads.

 2. Кликнете върху Настройка и след това добавете IP адреса на принтера.

  Забележка:  Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.

 3. Кликнете върху Затваряне > Напред.

 4. Изберете размера на оригиналния документ и след това кликнете върху Напред.

 5. Изберете формат на файла и разделителната способност на сканиране и след това кликнете върху Напред.

 6. Въведете уникално име на профил на сканиране и след това кликнете върху Напред.

 7. Отидете до мястото, където искате да запазите сканирания документ, създайте име на файла, след което кликнете върху Next (Напред).

  Забележка:  За повторно използване на профила на сканиране разрешете Create Shortcut (Създаване на бърза команда), след което създайте уникално име на бърза команда.

 8. Кликнете върху Готово.

 9. Заредете оригинален документ в автоматичното подаващо устройство или върху стъклото на скенера.

 10. От началния екран на принтера докоснете Профили на сканиране и след това изберете профил на сканиране.

  Забележка:  Уверете се, че Scan Profiles (Профили на сканиране) са разрешени. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Visible Home Screen Icons (Видими икони на началния екран) > Scan Profiles (Профили на сканиране) > Display (Показване).

  Използване на програмата за факс и сканиране в Windows

  Забележка:  Уверете се, че принтерът е добавен в компютъра. За повече информация вижте Добавяне на принтери към компютър.

 1. Заредете оригинален документ в автоматичното подаващо устройство или върху стъклото на скенера.

 2. От компютъра отворете Windows Fax and Scan (Факс и сканиране в Windows).

 3. От менюто Source (Източник) изберете източник на сканиране.

 4. Ако е необходимо, променете настройките за сканиране.

 5. Сканирайте документа.

  За потребители на Macintosh

  Забележка:  Уверете се, че принтерът е добавен в компютъра. За повече информация вижте Добавяне на принтери към компютър.

 1. Заредете оригинален документ в автоматичното подаващо устройство или върху стъклото на скенера.

 2. От компютъра извършете едно от следните действия:

  • Отворете Image Capture (Заснемане на изображение).
  • Отворете Printers & Scanners (Принтери и скенери), след което изберете принтер. Кликнете върху Сканиране > Отваряне на скенер.
 3. От прозореца Scanner (Скенер) извършете едно от следните действия:

  • Изберете къде искате да запаметите сканирания документ.
  • Изберете размера на оригиналния документ.
  • За да сканирате от АПУ, изберете Document Feeder (Подаващо устройство) от Scan Menu (Меню за сканиране) или разрешете Use Document Feeder (Използване на подаващо устройство).
  • Ако е необходимо, конфигурирайте настройките за сканиране.
 4. Кликнете върху Сканиране.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top