Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Свързване на принтера с Wi‑Fi мрежа

Уверете се, че Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежата) > Active Adapter (Активен адаптер).

  Използване на контролния панел

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) > Choose Network (Избор на мрежа).

 2. Изберете Wi‑Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 3. Забележка:  При моделите на принтер с Wi‑Fi мрежова функционалност, по време на първоначалното конфигуриране се появява подкана за настройка на Wi‑Fi мрежата.

  Използване на Lexmark Mobile Assistant

 1. В зависимост от мобилното Ви устройство изтеглете приложението Мобилен асистент на Lexmark от Google Play™ или от онлайн магазина App Store.

 2. От началния екран на принтера докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Setup Using Mobile App (Конфигуриране с помощта на мобилно приложение) > Printer ID (ИД на принтер).

 3. Стартирайте приложението от мобилното си устройство и приемете условията за ползване.

  Забележка:  Ако е необходимо, предоставете разрешения.

 4. Докоснете Connect to Printer (Свързване към принтер) > Go to Wi‑Fi Settings (Отидете до Wi‑Fi настройките).

 5. Свържете мобилното си устройство към безжичната мрежа на принтера.

 6. Върнете се към приложението, след което докоснете Setup Wi-Fi Connection (Конфигуриране на Wi-Fi връзка)

 7. Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 8. Докоснете Done (Готово).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top