Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Свързване на кабели

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да намалите риска от пожар, използвайте само 26 AWG или по-голям телекомуникационен (RJ-11) кабел, когато свързвате този продукт към обществената комутируема телефонна мрежа. За потребители в Австралия кабелът трябва да бъде одобрен от Службата за комуникации и медии на Австралия.

Предупреждение – потенциални щети:  За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте USB кабела, безжични мрежови адаптери или принтера в показаните зони по време на печат.

Порт на принтераФункция

1

Гнездо за захранващия кабел

Свържете принтера към правилно заземен електрически контакт.

2

USB порт на принтера

Свържете принтера към компютър.

3

Ethernet порт

Свържете принтера към мрежа.

4

портът

Свържете клавиатура или друга съвместима опция.

5

EXT порт

Забележка:  Налична само при определени модели на принтери.

Свържете повече устройства (телефон или телефонен секретар) към принтера и телефонната линия. Използвайте този порт, ако нямате отделна факс линия за принтера и ако този начин на свързване се поддържа във Вашата страна или регион.

6

LINE порт

Забележка:  Налична само при определени модели на принтери.

Свържете принтера към активна телефонна линия през стандартна стенна розетка (RJ‑11), DSL филтър, VoIP адаптер или друг адаптер, който Ви позволява достъп до телефонната линия за изпращане и получаване на факсове.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top