Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Бавно отпечатване

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

Уверете се, че кабелът на принтера е свързан надеждно към принтера и компютъра, сървъра за печат, допълнително или друго мрежово устройство.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Уверете се, че принтерът не е в Безшумен режим.

  От началния екран докоснете Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Операции с устройство > Безшумен режим.

 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете разделителната способност за печат от диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат) или Print (Отпечатване).

 2. Задайте разделителната способност на 600 dpi.

 3. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. От началния екран докоснете Настройки > Отпечатване > Качество > Разделителна способност на печат.

 2. Задайте разделителната способност на 600 dpi.

 3. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
  • Разпечатките с по-тежка хартия са по-бавни.
  • Хартия, която е по-тясна от Letter, A4 и Legal може да се отпечатва по-бавно.
 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Уверете се, че настройките на принтера за текстура и тегло съвпадат със заредената хартия.

  От началния екран докоснете Настройки > Хартия > Конфигуриране на носителите > Типове носители.

  Забележка:  Хартията с груба текстура и тежките хартии може да се отпечатват по-бавно.

 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 7.

Проблемът е решен.

Стъпка 7

Отстраняване на задържани задания.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 8.

Проблемът е решен.

Стъпка 8

 1. Уверете се, че принтерът не прегрява.

  Забележки:

  • Оставете принтера да се охлади след дълго задание за печат.
  • Спазвайте препоръчаната околна температура за принтера. За повече информация вижте Избор на място за принтера.
 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top