Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Празни или бели страници

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка:  Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.

Печата ли принтерът празни или бели страници?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Отстранете всичкия опаковъчен материал, който е останал на модула за изображения.

  1. Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения.

   Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

   Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

  2. Проверете модула за изображения за признаци на повреда.

   Забележка:  Уверете се, че контактите на барабана на фотопроводника не са изкривени или изместени.

  3. Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера.

  4. Поставете модула за изображения и след това поставете касетата с тонер.

 2. Отпечатайте документа.

Печата ли принтерът празни или бели страници?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

Проверете дали ролката на прехвърлящото устройство е монтирана правилно.

Монтирана ли е правилно ролката на прехвърлящото устройство?

Отидете на стъпка 5.

Отидете на стъпка 4.

Стъпка 4

 1. Отстранете и след това вкарайте ролката на прехвърлящото устройство.

 2. Отпечатайте документа.

Печата ли принтерът празни или бели страници?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.

Печата ли принтерът празни или бели страници?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top