Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Сив фон

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера.

 2. Намалете тъмнината на тонера.

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Отпечатване > Качество > Тъмнина на тонера

 3. Отпечатайте документа.

Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка:  Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.

Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Отидете в Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартията.
 2. Отпечатайте документа.

Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. Отстранете и след това поставете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.

Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. Актуализирайте фърмуера на принтера. За повече информация вижте Актуализиране на фърмуера.

 2. Отпечатайте документа.

Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.

Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top