Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Изкривени или наклонени разпечатки

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) > Print Quality Test Pages (Тестови страници за качество на печат).

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

  1. Извадете тавата.

  2. Отстранете хартията, след което заредете хартия от нов пакет.

    Забележка:  Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате.

  3. Стиснете и избутайте водачите на хартията в правилната позиция за размера на заредената хартия.

  4. Поставете тавата.

  5. Отпечатайте документа.

Изкривена или наклонена ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

  1. Проверете дали печатате върху поддържан тип хартия.

  2. Отпечатайте документа.

Изкривена или наклонена ли е разпечатката?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top