Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Konfigurowanie Centrum skanowania

  1. Na ekranie głównym dotknij opcji Centrum skanowania.

  2. Wybierz i utwór miejsce docelowe, a następnie skonfiguruj ustawienia.

    Uwagi:

    • Podczas tworzenia sieciowego miejsca docelowego sprawdź i dostosuj ustawienia tak, aby nie wystąpiły błędy.
    • Zapisywane są wyłącznie miejsca docelowe utworzone z poziomu rozwiązania Embedded Web Server. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z rozwiązaniem.
  3. Zastosuj zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top