Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Nastavení funkce e-mailu

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámky:

    • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
    • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  2. Klepněte na možnost Nastavení > E‑mail > Nastavení e-mailu.

  3. Nakonfigurujte síťové nastavení.

  4. Použijte změny.

Byl tento článek užitečný?
Top