Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Създаване на местоназначение за изпращане на сканиран файл

  1. От началния екран докоснете Scan Center (Център за сканиране).

    Забележка:  Иконата и името може да са променени. За повече информация се свържете с Вашия администратор.

  2. Изберете местоназначение, след което конфигурирайте настройките.

  3. Докоснете Done (Готово).

  4. Забележка:  За да запаметите това местоназначение, добавете го към бърза команда, като докоснете или се свържете с Вашия администратор.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top