Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Тъмни вертикални черти с липса в разпечатката

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. Отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отстранете всичкия опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.

  Забележка:  Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника.

 3. Вкарайте модула за изображения.

 4. Отпечатайте документа.

В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка:  Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.

В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top