Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Криптиране на твърдия диск на принтера

Този процес изтрива цялото съдържание на твърдия диск. Ако е необходимо, създайте резервно копие на важните данни от принтера, преди да започне шифроването.

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Security (Сигурност) > Disk Encryption (Криптиране на диска) > Start encryption (Начало на криптирането).

  2. Следвайте инструкциите на дисплея.

Забележки:

  • За да избегнете загуба на данни, не изключвайте принтера по време на процеса на криптиране.
  • Този процес може да отнеме от няколко минути до повече от час, по време на което принтерът не може да извършва други задания.
  • След криптирането принтерът автоматично се рестартира.
Полезна ли ви беше тази статия?
Top