Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Не може да бъде разпознат вътрешен допълнителен компонент

ДействиеДаНе

Стъпка 1

Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.

Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали вътрешната опция фигурира в списъка на инсталираните функции.

Фигурира ли вътрешният допълнителен компонент в страницата с настройки на менюто?

Отидете на стъпка 4.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

  Проверете дали вътрешната опция е инсталирана правилно в контролерната платка.

 1. Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

 2. Уверете се, че вътрешната опция е инсталирана на подходящия конектор в контролерната платка.

 3. Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 4.

Стъпка 4

 1. Проверете дали вътрешната опция е налична в драйвера на принтера.

  Забележка:  Ако е необходимо, ръчно добавете вътрешната опция в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте Добавяне на налични опции в драйвера за принтера.

 2. Изпратете повторно заданието за печат.

Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top