Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Идентифициране на места на засядане

Забележки:

  • Когато функцията Jam Assist (Подпомагане при засядане) е зададена на On (Вкл.), принтерът почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете Вашите отпечатани страници за празни страници.
  • Когато функцията Jam Recovery (Възстановяване на заседнали страници) е зададена на On (Вкл.) или Auto (Автоматично), принтерът отпечатва повторно заседналите страници.
Места на заседнала хартия

1

Устройство за автоматично подаване на документи

2

Стандартно, устройство за крайна обработка или опционална изходна тава

3

Вратичка A

4

Многоцелево подаващо устройство

5

Тави

6

Вратичка C

7

Опционална задна вратичка за устройството за крайна обработка или изходния компонент

  • Вратичка H
  • Вратичка N
  • Вратичка P
Полезна ли ви беше тази статия?
Top