Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Настройване на копиране на карти

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Apps (Приложения) > Card Copy (Копиране на карта) > Configure (Конфигуриране).

  Забележки:

  • Уверете се, че показването на икони е активирано.
  • Уверете се, че настройките за имейл и мрежов дял са конфигурирани.
  • Когато сканирате карта, се уверете, че разделителната способност на сканиране не превишава 200 dpi за цветно и 400 dpi за черно-бяло сканиране.
  • Когато сканирате множество карти, се уверете, че разделителната способност на сканиране не превишава 150 dpi за цветно и 300 dpi за черно-бяло сканиране.
 3. Приложете промените.

Забележка:  Нуждаете се от твърд диск на принтера, за да сканирате множество карти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top