Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Namestitev vrat za notranje rešitve

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

 1. Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.

 2. S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 3. Vzemite komplet za namestitev vrat za notranje rešitve (ISP) iz embalaže.

  1

  Vrata za notranje rešitve

  2

  Nosilec

  3

  Narebreni vijaki

 4. Po potrebi odstranite trdi disk tiskalnika.

 5. Nosilec vstavite v ploščo, da se zaskoči na mesto.

 6. Vrata za notranje rešitve pritrdite na nosilec.

 7. Po potrebi pritrdite trdi disk na vrata za notranje rešitve.

  1. Odstranite nosilec trdega diska.

  2. Trdi disk povežite z vrati za notranje rešitve.

   Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

 8. Zaprite pokrov za dostop.

 9. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Je bil ta članek koristen?
Top