Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Namestitev trdega diska tiskalnika

  PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 4. Vzemite trdi disk iz embalaže.

 5. Priključite trdi disk in nato priključite njegov vmesniški kabel na ploščo kontrolnika.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

 6. Zaprite pokrov za dostop.

 7. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 8. Vklopite tiskalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top