Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Тъмно отпечатване

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка:  Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.

Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.

 2. Намалете тъмнината на тонера.

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Отпечатване > Качество > Тъмнина на тонера

 3. Отпечатайте документа.

Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Отидете в Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартията.
 2. Отпечатайте документа.

Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

Проверете дали хартията разполага с текстурирано, или грубо покритие.

Отпечатвате ли върху текстурирана или груба хартия?

Отидете на стъпка 5.

Отидете на стъпка 6.

Стъпка 5

 1. Заменете текстурираната хартия с обикновена хартия.

 2. Отпечатайте документа.

Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Заредете хартия от нов пакет.

  Забележка:  Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате.

 2. Отпечатайте документа.

Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 7.

Проблемът е решен.

Стъпка 7

 1. Отстранете и след това поставете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.

Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 8.

Проблемът е решен.

Стъпка 8

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.

Отпечатването тъмно ли е?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top