Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Вертикални тъмни линии

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

С помощта на празен лист хартия направете двустранно копие, като използвате АПУ.

Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?

Отидете на стъпка 2.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 2

Почистете следните зони с помощта на влажна, мека и немъхеста кърпа:

 • Стъклена подложка на АПУ (A) и стъкло на АПУ (B)
 • Стъкло на АПУ (A) и стъклена подложка на АПУ (B) във вратичка Е

Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Отидете в Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартията.
 2. Отпечатайте документа.

Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. Заредете хартия от нов пакет.

  Забележка:  Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не я използвате.

 2. Отпечатайте документа.

Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. Отстранете и след това вкарайте комплекта за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте комплекта за изображения на директна светлина. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под комплекта за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.

Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top