Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark

Вашият принтер Lexmark е проектиран за най-добра работа с оригинални части и консумативи на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти. Може също да засегне покритието на гаранцията. Повреди, причинени от използването на части и консумативи от трети страни, не се покриват от гаранцията. Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с части и консумативи на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват части и консумативи от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети:  Консумативи и части, които не са обхванати от споразумение по програма за връщане, могат да бъдат нулирани и преработени. Гаранцията на производителя обаче не покрива щети, причинени от употребата на неоригинални консумативи или части. Нулирането на броячите за консумативи или части без правилно преработване може да причини повреда на Вашия принтер. След нулиране на брояча за консумативи или части Вашият принтер може да покаже грешка на дисплея, според която нулираният елемент е още наличен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top